Spectronix Ar 2015cmrv    
طیف سنج رنگ سنجی
طیف سنج با آشکارساز آرایه‌ای همراه با فناوری فیبر نوری جهت تعیین رنگ سطح در ناحیه UV-Vis بکار می رود.
دستگاههای رنگ سنجی با ایجاد شرایط استاندارد، ثبات و تکرارپذیری اطمینان¬بخشی را به وجود می¬آورند. با کنترل کیفیت رنگ محصولات در صنایع مختلف و نیز با تولید طیف وسیعی از رنگها با مشخصه همسان سازی رنگها می¬توان به بهبود میزان تولید، کیفیت و کنترل کیفیت محصولات در طی زمان کارکرد و در نهایت عرضه محصولات مرغوب به بازار کمک کرد.
طیف‌سنج با آشکارساز آرایه‌ای  قابلیت طیف‌گیری در ناحیه مرئی/فرابنفش طیف الکترومغناطیس (UV-Vis) را در کمتر از ثانیه بطور همزمان دارد. نرم افزار سیستم امکان نمایش همزمان طیف‌ها و پردازش آن را ارائه می‌نماید. این دستگاه جهت طیف‌گیری پرتوهای نوری مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
آنالیز صفحات نمایشگر (LED, CRT, OLED,LCD)، منابع تابش مختلف، لامپ‌ها (لامپ‌های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و . . .)  از جمله آن‌هاست.


    Optical Specifications     Description
   Wavelength range    380-800 nm
   Straylight    < 0.03 %
   Resolution    < + 1.0 nm
   Wavelength accuracy    < ± 0.1 nm
   Wavelength reproducibility    < ± 0.02 nm for 10 consecutive scans (NIST 2034)
   Photometric accuracy    < ± 0.01 A at 440.0 465.0 590.0 635.0 nm (NIST 930e)
   Photometric noise    < 0.01 A 80 scan at 0 A, 500 nm
   Photometric stability    < 0.01 A/min at 0 A , 500 nm
   Baseline flatness    < 0.01 A 0.5 second blank, 0.5 second scan at 0 A , 500 nm
   Scan time    2-1000 ms
   Typical scan time    0.1 s
   Light source    Halogen/ Tungsten Lamp
   Detector    1000 Multichannel
    Physical Specifications     Description
   Communication    USB 2
   Software    Windows Xp ,7,8
   Dimensions (Spectrometer)    13 * 22 * 28 cm
   Dimensions (Light Source)    8 * 22 * 28 cm
   Weight    8 kg
   Power    220 V AC 50/60 Hz

کاربرد دستگاه طیف سنج رنگ سنجی در زمینه های زیر می باشد.
Research Lab Teaching Lab Chemistry

Life Science Earth Science Engineering

تعداد بازدید : 6509