بازگشت

تاریخ درج :
موضوع : بیست و پنجمین سمینار شیمی تجزیه
خلاصه :
در تاریخ 12 الی 14 شهریور ماه 1397 در دانشگاه تبریز برگزار می گردد.