بازگشت

تاریخ درج :
موضوع : یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو
خلاصه :
در تاریخ 21 الی 24 مهر ماه 1397 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد.