شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر به مدت یک سال می باشد.
محصولات این شرکت دارای خدمات پس از فروش به مدت 10 سال می باشد.مواردی که شامل گارانتی نمی باشد:


  •  صدمات ناشی از حمل و نقل، نوسانات برق، آتش سوزی یا حرارت زیاد، نفوذ آب و مواد شیمیایی خورنده، گرد و غبار شدید، رعد و برق، حوادث طبیعی،
     ضربه و استفاده غلط  یا بی توجهی به دستور العمل های ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه      

  •  دستگاه هایی که دستکاری شده اند و یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشند.

  •  لامپ دستگاه شامل گارانتی نمی باشد.(مصرفی)