شرکت طیف سنج تجهیز پیشرفته به عنوان یک شرکت دانش بنیان در زمینه پژوهش، طراحی، ساخت، تولید و توسعه دستگاههای آنالیز طیف سنجی فعالیت می نماید. این شرکت به عنوان یک شرکت فعال در زمینه ساخت تجهیزات پیشرفته (Hi-tech) محصولات خودرا در داخل و خارج از کشور به مراکز مختلف علمی، تحقیقاتی و صنعتی ارائه نموده است.تولید دستگاه های طیف سنجی در این شرکت مبتنی بر فعالیت های تحقیقاتی می باشد.حوزه فعالیتهای تحقیقاتی شامل تحقیقات دستگاهی، توسعه دستگاه های جدید و تحقیقات کاربردی را شامل می شود.
شرکت علاوه بر بخش R&D مستقل دارای فعالیت های پژوهشی درزیرمجموعه های الکترونیک، اپتیک، مکانیک و شیمی می باشد.همچنین به جهت حضور دستگاه های تولیدی این شرکت در آزمایشگاه های تحقیقاتی مختلف و ارتباط تنگاتنگ کارشناسان این شرکت با محققین مربوطه همکاری های مشترک پژوهشی در جریان می باشد.
توسعه کاربرد دستگاه های تولیدی در زمینه های نانو، پزشکی، بیو، فتونیک، صنعت و ... همواره مدنظر این شرکت می باشد.
 


   •  طراحی، ساخت و توسعه دستگاه های طیف سنجی
   •  طراحی، ساخت و توسعه دستگاه های آنالیز مواد
   •  توسعه کاربرد دستگاه های تولیدی در صنایع مختلف
   • 
توسعه کاربرد دستگاه های تولیدی در پزشکی
   • 
توسعه کاربرد دستگاه های تولیدی در کشاورزی
   •  پشتیبانی علمی و فنی از محصولات تولیدی
   •  ارائه فناوری های جدید مبتنی بر دانش روز دنیا 
   •  همگرایی پژوهش و تولید در زمینه فناوری های پیشرفته
  
•  پیگیری مستمر از عملکرد محصولات ارائه شده و توسعه آن بر حسب نیاز مشتری
در سال های:

1379999- ارائه سیستم سخت افزاری و نرم افزاری اسپکتروفتومتر
1380999- ارائه سیستم سخت افزاری و نرم افزاری کروماتوگرافی
1381999- ارائه سیستم سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه های ترمال آنالیز
1382999- پیاده سازی روشهای کالیبراسیون چند متغیره جهت اندازه گیری پروتئین، چربی و...در صنایع غذایی
1383999- ارائه روشهای فیبر نوری در اسپکتروفتومتری
1385999- ارائه روش میکرواسپکتروفتومتری فیبر نوری برای اولین بار در دنیا (مقاله پر استناد Elsevier)
1386999- طراحی و ساخت اسپکتروفتومتر مینیاتوری
1387999- طراحی و ساخت اسپکتروفتومتر Vis و سیستم نرم افزاری
1390999- طراحی و ساخت اسپکتروفتومتر UV-Vis
1391999- انتخاب اسپکتروفتومتر طراحی شده به عنوان یکی از 14 طرح برتر کشور
1392999- طراحی و ساخت دستگاه طیف سنج نوری UV-Vis
1393999- طراحی و ساخت دستگاه Nanodrop Array Spectrophotometer
1393999- انجام طراحی صنعتی بر روی محصولات
1394999- طراحی و ساخت دستگاه رامان – فلورسانس – رنگ سنجی
1394999- انتخاب تجهیز برتر در جشنواره برترین های نانو فناوری 1394
1394999- پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008
1395999- گرفتن مجوز استاندارد اروپا CE برای دستگاه ها
     1396- انتخاب دستگاه رامان به عنوان طرح برتر در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری
  
    
  ثبت اختراع در رابطه با محصولات تولید شده
    
•  ارائه تجهیزات ساخته شده به ده ها مرکز علمی، پژوهشی و صنعتی